תקנון אתר

תקנון חברת “קל – נוח” בע”מ (ח.פ. 510645807)
להלן:

מטעמי נוחיות לשון התנאים היא בלשון זכר, אך והיא מיועדת לנשים וגברים כאחד.

אופי האתר

  • אתר קל נוח בע”מ מאפשר לך להזמין לכתובתך בישראל את המוצרים המופיעים באתר.
  • עלולה להו וצר סטייה קלה בין המידות המצוינות באתר לבין המידות של המוצר.
  • עשויים להיות שינויים לא מהותיים בין המוצרים המוצגים באתר לבין המוצרים המסופקים בפועל לנוכח שינוי ים שמקורם ביצרנים ועיקרם שיפור המוצר.
  • האביזרים המופעים בתמונות, (כגון: מנורות קריאה, מחשבים, וכיוב ‘) הינם לצרכי המחשה ואסתטיקה ואינם חלק מהמוצר המוזמן.
  • התמונות שבאתר הן להמחשה בלבד, כמו כן, תתכן שונות בצבעים בין התמונות לבין המוצר בפועל.

שימוש

אם אינך בגיל חוק המאפשר לך להתחייב ולקבל תנאים אלו, אל תשתמש /י באתר זה.
אם יסתבר לנו, כי אינך בגיל חוקי מתאים כאמור, אנו שומרים לעצמנו האפשרות למנוע ממך שימוש באתר או בחלקיו.
הנך מתחייב /ת, כי ככל שאת/ה מוסר /ת לנו או לכל גורם אחר במסגרת האתר פרטים אודות עצמך או אחרים, הרי שפרטים אלו נכונים , מדויקים ומלאים.

אנו רשאים מעת לעת לשנות תנאים אלו ואת מדיניות הפרטיות שלנו, אנא בדוק/ בידקי את התנאים ומדיניות הפרטיות באופן מתמיד.
מובהר, כי כל הרכישות שתתבצענה באמצעות אתר זה כפופות לתנאים אלו.
השימוש באתר וכל הנלווה לו לרבות ביצוע רכישת מוצרים כפוף לתנאים המנויים מטה.
אנא קרא/י בעיון תנאים אלו. אם אינך מסכים /ה לתנאי מתנאים אלו, הנך נדרש/ ת שלא לעשות שימוש באתר. שימושך באתר, ייחשב על כן, להסכמה לתנאים אלו ולמדיניות הפרטיות המופיעה באתר.

תנאים לביצוע רכישה באתר:

אם אתה פועל בשם אישיות משפטית אחרת, הינך מצהיר כי הינך מוסמך לחייב את אותה אישיות משפטית בביצוע הרכישות, אחרת תחשב כמי שאחראי באופן אישי לכל
המחוייבויות הנוגעות לרכישה ולשימוש באתר זה.

עליך להיות בעל כרטיס אשראי תקף או בעל חשבון באמצעי תשלום אחר ככל שיתקיים באתר, (להלן – ספק שירותי האשראי), ובעל אובליגו מספק לצורך התשלום בגין המוצרים שהינך רוכש מעימנו.

עליך למסור לנו פרטים מעודכנים, מלאים ומדוייקים בהתאם למתבקש בתהליך רכישת המוצרים באתר, משלוחם, והתשלום בגינם, לרבות: שימך כפי שהוא מופיע אצל ספק האשראי, מספר כרטיס האשראי שלך, סוג אמצעי התשלום, תאריך תפוגה, מספרי הפעלה או קודים וכו” הנדרשים לשם ביצוע החיוב וכתובתך.

עליך להיות בגיל ,18 ובעל כשרות משפטית כדי לבצע את הרכישה.

אנו רשאים לקבוע סכום הזמנה מינימלי לצורך ביצוע ההזמנה.

משלוח

מועדי אספקת המוצר יופיעו באתר לצד המוצר או ימסרו ללקוח בדרך אחרת והם יבוטאו באמצעות תקופה לאספקה שתחל במועד אישור העיסקה על ידנו ועל ידי ספק שירותי האשראי שלך, ולאחר שבידנו מלוא הפרטים הנדרשים לשם משלוח, וכתובתך היא באזורי המשלוח שלנו וסוכמו כל הפרטים הנדרשים לצרכי ביצוע המשלוח. לצורך מניית הימים הזמנה שאושרה אחרי השעה 14:00 תחשב כאילו נקלטה ביום שלמחרת.

זמני אספקת המוצרים שמצוינים באתר מחושבים לפי ימי עסקים בלבד (ימי א’-ה ‘, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג), אך אינם כוללים ימי שביתה של הגופים המובילים או ימי מלחמה, עימות בטחוני, אסון או כל משבר או אירוע שאינו בשליטתנו.

המשלוח יתבצע בהתאם למידע שמסרת לנו בהזמנתך, ככל שחברת ההובלות שלנו מבצעים שליחויות לכתובתך. המשלוח הוא רק בתוך גבולות מדינת ישראל. היה ואין אנו מבצעים משלוח לכתובתך, עליך לשלוח מובילים מטעמך על מנת לטול את המוצרים מחנותנו או לסכם עימנו על מקום אספקה מקורב אחר שממנו תטול את המוצרים בעצמך.

הינך מאשר לנו למסור את פרטיך ורשימת המוצרים שרכשת למבצעי המשלוחים. אנו נהיה רשאים לצורך השלמת המשלוח לדרוש את נוכחותך בכתובת המשלוח בעת ביצוע המשלוח והצגת תעודה מזהה או הצגת כרטיס אשראי ואישור ביצוע תשלום ככל שהדבר רלוונטי.

ככל שההובלה לביתך כרוכה בנשיאה של המוצרים במדרגות מעל לקומה שלישית, או מחייבת פירוק המוצר או הובלה חריגה המחייבת מכשור, או מעבר בדרכים לא סלולות, תדרש תוספת תשלום במחיר המשלוח.

אם המשלוח בוצע באיחור מה מועדים הנקובים במדינ יות המשלוחים של האתר, מטעמים המצויים באשמתנו בלבד, אזי תרופתך היחידה היא להמתין או לבטל את ההזמנה ולזכות בהחזר התשלומים שביצעת. ככל שהודענו לך אודות עיכוב אפשרי במשלוח ואישרת לנו דחייה במועד האספקה, אז לא תהא רשאי לבטל ההזמנה עד לחלוף המועד החדש ככל שהמשלוח לא התבצע. כל איחור אחר מהנקוב לעיל יחשב כמוסכם בין הצדדים.

אם אנו נסבור, כי לא נוכל לספק לך את המוצרים בזמן, אזי ככל שלא נגיע יחדיו לפתרון מוסכם, אנו נהיה רשאים לבטל את ההזמנה ללא כל טענה או דרישה נוספת מצידך למעט החזר התשלומים שביצעת לנו. הנך רשאי לאסוף בעצמך את המוצר הנרכש ממחסנינו בתיאום מראש, ובמקרה כזה לא תהיה מחויב בתשלום דמי משלוח. יבהר, כי אם המוצר נמסר למשלוח, יחוייב הלקוח במלוא דמי המשלוח.

מדיניות משלוחים

מועדי אספקת המוצר יופיעו באתר לצד המוצר או ימסרו ללקוח בדרך אחרת והם יבוטאו באמצעות תקופה לאספקה שתחל במועד אישור העיסקה על ידנו ועל ידי ספק שירותי האשראי שלך, ולאחר שבידנו מלוא הפרטים הנדרשים לשם משלוח, וכתובתך היא באזורי המשלוח שלנו וסוכמו כל הפרטים הנדרשים לצרכי ביצוע המשלוח. לצורך מניית הימים הזמנה שאושרה אחרי השעה 14:00 תחשב כאילו נקלטה ב יום שלמחרת.

זמני אספקת המוצרים שמצוינים באתר מחושבים לפי ימי עסקים בלבד (ימי א’-ה ‘, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג), אך אינם כוללים ימי שביתה של הגופים המובילים או ימי מלחמה, עימות בטחוני, אסון או כל משבר או אירוע שאינו בשליטתנו.

הינך מאשר לנו למסור את פרטיך ורשימת המוצרים שרכשת למבצעי המשלוחים. אנו נהיה רשאים לצורך השלמת המשלוח לדרוש את נוכחותך בכתובת המשלוח בעת ביצוע המשלוח והצגת תעודה מזהה או הצגת כרטיס אשראי ואישור ביצוע תשלום ככל שהדבר רלוונטי.

המשלוח יתבצע בהתאם למידע שמסרת לנו בהזמנתך, ככל שח ברת ההובלות שלנו מבצעים שליחויות לכתובתך. המשלוח הוא רק בתוך גבולות מדינת ישראל. היה ואין אנו מבצעים משלוח לכתובתך, עליך לשלוח מובילים מטעמך על מנת לטול את המוצרים מחנותנו או לסכם עימנו על מקום אספקה מקורב אחר שממנו תטול את המוצרים בעצמך.

ככל שההובלה לביתך כרוכה בנשיאה של המוצרים במדרגות מעל לקומה שלישית, או מחייבת פירוק המוצר או הובלה חריגה המחייבת מכשור, או מעבר בדרכים לא סלולות, תדרש תוספת תשלום במחיר המשלוח. אם המשלוח בוצע באיחור מהמועדים הנקובים במדיניות המשלוחים של האתר, מטעמים המצויים באשמתנו בלבד, אזי תרופתך היחידה היא להמתין או לבטל את ההזמנה ולזכות בהחזר התשלומים שביצעת. ככל שהודענו לך אודות עיכוב אפשרי במשלוח ואישרת לנו דחייה במועד האספקה, אזי לא תהא רשאי לבטל ההזמנה עד לחלוף המועד החדש ככל שהמשלוח לא התבצע. כל איחור אחר מהנקוב לעיל יחשב כמוסכם בין הצדדים. אם אנו נסבור, כי לא נוכל לספק לך את המוצרים בזמן, אזי ככל שלא נגיע יחדיו לפתרון מוסכם, אנו נהיה רשאים לבטל את ההזמנה ללא כל טענה או דרישה נוספת מצידך למעט החזר התשלומים שביצעת לנו.

הנך רשאי לאסוף בעצמך את המוצר הנרכש ממחסנינו בתיאום מראש, ובמקרה כזה לא תהיה מחויב בתשלום דמי משלוח. יבהר, כי אם המוצר נמסר למשלוח, יחוייב הלקוח במלוא דמי המשלוח.

מדיניות ביטול עיסקות

הביטול יכול להתבצע באמצעות מתן הודעה מתאימה באמצעות אחד מממשקי אתר האינטרנט שלנו, המיועד לשם יצירת קשר עימנו או לשם מתן הודעת ביטול. אם הלקוח מבטל את העיסקה שלא עקב פגם במוצר או אי התאמה למצגים שנמסרו לו על ידנו, או עקב הפרה של המוסכם בין הצדדים על ידנו, על הלקוח להחזיר על חשבונו את המוצר לכתובתנו שלעיל על כל חלקיו וזאת ככל הניתן באריזתו המקורית ובצירוף חשבונית הקנייה, כמו אף, עליך להחזיר במסגרת אותו משלוח גם כל מתנה שקיבלת מעימנו בהקשר לעסקה המבוטלת.

במקרה שהלקוח ביטל את העיסקה על פי זכותו על פי חוק ובהתאם להוראותיו, אנו נשיב לו את דמי רכישת המוצר, ככל הניתן תוך 7 ימי עסקים מיום שהמוצר הגיע לידנו. אם הביטול נעשה שלא עקב פגם במוצר או אי התאמה למצגים שנמסרו לו על ידנו, או עקב הפרה של המוסכם בין הצדדים, אנו נהיה רשאים לקזז מדמי הרכישה דמי ביטול בסך של 5% מסכום זה או עד 100 ,₪ לפי הנמוך שבינהם. יובהר, כי ללקוח אין זכות לבטל, שלא עקב פגם במוצר או אי התאמה למצגים שנמסרו לו על ידנו, מוצרים שהו תאמו במיוחד עבור הלקוח כגון: מוצרים שעוצבו על פי בקשת הלקוח, מוצרים שבוצעה בהם חריטה, מוצרים ששונו מידותיהם, הרכבם או צבעם לבקשת הלקוח.

אין בכל האמור לעיל, כדי לגרוע מזכותנו לתבוע את נזקינו בשל הפחתת ערך המוצר כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו של המוצר בעטיו של הלקוח או בשל ביטול העיסקה. אין במדיניות זו כדי לגרוע מזכויות הלקוח או מזכויותינו על פי כל חוק ודין. מוצרים שנמסרו לך כמתנה על ידינו או שלא שילמת בעבורם לנו, לא ינתן החזר כספי כלשהו בעבור ביטול אספקתם.

לקוח, שהינו צרכן על פי חוק הגנת הצרכן, הרוכש מעימנו מוצרים באמצעות האתר רשאי לפי חוק הגנת הצרכן לבטל את עיסקת הרכישה תוך 14 ימים מיום ביצוע העיסקה או מיום קבלת המוצר לפי המאוחר. מובהר, שזכות ביטול זו שלא עקב פגם במוצר או אי התאמה למצגים שנמסרו על ידנו, אינה חלה על: 1( רכישות שהתבצעו לאחר ביקור בחנותנו או לגבי עסקות שנסגרו מחוץ לאתר, 2( מוצרים שהורכבו לבקשת הלקוח, 3( מוצרים שעוצבו על פי בקשת הלקוח או מוצרים שבוצעה בהם חריטה, או מוצרים ששונו מידותיהם, הרכבם או צבעם לבקשת הלקוח, 4( מוצרים שפורקו. יובהר, כי לא ינתן החזר או זיכוי כלשהו בגין דמי המשלוח ששולמו על ידך, בכל סוג של ביטול העסקה.

הרכישה

הרכישה באתר והתשלום בגינה מתבצעים אל מול חברת קל נוח בע “מ. אנו עושים כמיטב יכולתנו, כי כל המוצרים המופיעים לרכישה באתר, ניתן ליצרם ולספקם תוך המועדים הנקובים באתר. יחד עם זאת, יתכן שמוצר שהוזמן על ידך אינו ניתן לאספקה במועדים אלו, במקרה זה, אנו נחזור אליך תוך זמן סביר, ונאפשר לך לבטל את ההזמנה או לקבל מוצרים חלופיים באותו מחיר, ככל שנמצא לנכון לעשות כן. היה ולא ביצעת בחירה בנדון, אנו נבטל את ההזמנה ונבקש ביצועו של זיכוי כספי אצל ספקי שירותי האשראי שלך. לא תהא לך כל טענה או דרישה כלפינו במקרה זה למעט החזר התשלום לעיל.

כאשר הינך ממלא טופס הזמנה באתר, הינך מציע לנו הצעה בלתי חוזרת לשם רכישה של המוצרים המופיעים בהזמנה בהתאם למחירים וליתר התנאים המופיעים בה ובתנאי שימוש אלו, לרבות תשלום מע “מ. הזמנתך זו כפופה לאישור שלנו, ואנו רשאים לבטלה מכל סיבה שנראה לנכון. אנו שומרים לעצמנו הזכות שלא לאשר באמצעות האתר עסקות אלא לפעול על פי שיקול דעתנו במפגש עם הלקוח , חתימה על טפסי הזמנה בדרך אחרת או ביצוע עסקה טלפונית או בכל תנאי אחר.

עם קבלת הזמנתך, אנו נהיה רשאים לחייב את חשבונך אצל ספק שירותי האשראי בסכום הרכישה ויתר התשלומים הנלווים למשל בגין משלוח בהתאם למדיניות המשלוחים של האתר. מועד ואופן החיוב הסופי על ידי ספק שירותי האשראי הוא בהתאם ליחסים בינך לבין ספק זה. אנו נבקש מספק שירותי האשראי לזכות את חשבוננו במחיר הרכישה באופן מיידי.

התשלום יב וצע באמצעות ספק שירותי האשראי שהוזן בהזמנה בכפוף לכך שקיים עימו ממשק באתר. ככל שספק שירותי האשראי לא אישר את ביצוע החיוב לטובתנו באופן מיידי, אנו רשאים לבטל את הזמנתך. אם לא הצלחת לבצע את הרכישה דרך האתר, הינך מוזמן לצור קשר עם מוקד שירות הלקוחות שלנו, אולם זכור, המוצר לא נשמר עבורך עד סיום הרכישה, אלא אם קיבלת אישור אחר ומפורש ובכתב מעימנו. ככל שמסיבה כלשהי ספק שירותי האשראי לא שילם לנו את מחיר הרכישה, באחריותך ומחובתך לבצע את התשלום לנו במהירות האפשרית בדרך אחרת.

ככל שהוצג באתר מחיר שגוי של מוצר או פרט ים מהותיים שגויים אחרים ביחס למוצר, שמורה לנו הזכות שלא לבצע את העיסקה או לבטל אותה לרבות החזרת כספך ככל ששולם לנו, וזה יהיה הפתרון היחיד . אנו עושים כמיטב יכולתנו, כי כל המוצרים המופיעים לרכישה באתר, ניתן ליצרם ולספקם תוך המועדים הנקובים באתר. יחד עם זאת, יתכן שמוצר שהוזמן על ידך אינו ניתן לאספקה במועדים אלו, במקרה זה, אנו נחזור אליך תוך זמן סביר, ונאפשר לך לבטל את ההזמנה או לקבל מוצרים חלופיים באותו מחיר, ככל שנמצא לנכון לעשות כן. היה ולא ביצעת בחירה בנדון, אנו נבטל את ההזמנה ונבקש ביצועו של זיכוי כספי אצל ספקי שירותי האשראי שלך. לא תהא לך כל טענה או דרישה כלפינו במקרה זה למעט החזר התשלום לעיל. אנו רשאים מעת לעת לשנות את סוגי המוצרים, מחירי המוצרים, שיטות המכירה, מלאי המוצרים וכיוב’. שינוי המחיר יחייב את כל הרכישות שתתבצענה לאחר הפירסום.

במידה שמסרת לנו פרטיים שגויים, וכתוצאה מכך חל שיבוש במשלוח, אזי תישא בכל הוצאותינו ונזקינו שנבעו מכך, ואנו נהיה רשאים לבטל את ההזמנה ולחייבך בנוסף לאמור לעיל בתשלום דמי ביטול עומדים על סך 15% מערך ההזמנה. בכל מקרה אי ביצוע המשלוח בשל הנסיבות האמור לא יהווה עילה לביטול העיסק ה מצידך.

אחריות למוצר

בכל פניה בתקופת האחריות יש להציג חשבונית קניה. האחריות הינה לתקינות המוצר אך אינה כוללת בלאי טבעי, אובדן, שימוש לא סביר, שבר לאחר משלוח המוצר, קרע, נזקי שמש, נזקי חום, אש, נזקים מחמת כל חומר כימי או תהליך כימי, רטיבות, לכלוך שנוצר אחרי המסירה, שריטות, פגמים כתוצאה מסיבה שאינה סגורה אלא אם המוצר הוגדר לצרכי חוץ וכיוב’.

באחריות הלקוח ועל חשבונו לשלוח את המוצר אלינו בצרוף חשבונית קנייתו והסבר אודות הפגם הנטען, בצרוף פרטי התקשרות: שם מלא, כתובת למשלוח וטלפון. היה ויתגלה תיקון המוצר אינו תחת אחריותנו, שמור לנו שיקול הדעת האם לבצע התיקון ולקבוע את מחירו בכפוף לקבלת הסכמתך. האחריות לתיקון המוצר הינה לתקופה של 12 חודשים ממועד הרכישה בגין פגם בעבודה או בחומר בעת הייצור.

קניין רוחני

אינך מורשה לבצע כל שימוש בתכנים המופיעים באתר ללא אישור מפו רש ובכתב מעימנו. הפרה של סעיף זה תהווה בין היתר הפרה של חוק זכות יוצרים וחוק עוולות מסחריות ומזכה אותנו אף בפיצויים מוסכמים כנקוב בחוקים אלו. הינך מתחייב/ת שלא להתערב בפעולתו של האתר על כל חלקיו, לבצע כל מעשה שיש בו כדי לפגוע בשימוש של אחרים באתר או בפעילותו השגרתית.

הינך מסכים/ ה להיות חשוף לפרסומות שונות, שיופיעו באתר לרבות פרסומות, שתהיינה צמודות לתוכן המועלה על ידך לאתר. יש לנו הזכות להסיר כל תוכן שיועלה על ידך, שאינו עומד בתנאים אלו, ללא כל הודעה מוקדמת כל זכויות היוצרים הכרוכים באתר ובמה שמצוי בו לרבות סימני מסחר, וידאו, מוזיקה, תמונות, עיצובים גרפיים , עימוד האתר, סידור התכנים וכיוב’, שייכים לנו . הנך מתחייב שלא לשנות, , להעתיק לשכפל, , להעביר, לעבד או להפיץ כל חלק מהאתר או תוכן המצוי בו.

אתר זה על כל חלקיו, תכונותיו, ישומיו ותכניו, הינו כמו שהוא ללא כל אחריות. אנו איננו מבטיחים ביחס לאתר וחלקיו: זמינות מלאה, תפקוד תקין, העדר תקלות או הפרעות או כי המידע בו מדוייק, או נטול טעויות. אין אנו מבטיחים כי כל זכויות היוצרים בתכנים הקיימים באתר הם שלנו או של מי שהעלה את התכנים באתר וכי ניתנו בהקשר אליהם כל ההרשאות הנדרשות. אין אנו מבטיחים כי יש רשות וניתן להסתמך על המופיע באתר. אנו דוחים כל טענה בדבר כשירות האתר או התאמתו למטרות מסוימות. השימוש באתר הוא באחריותך בלבד. אנו בכל מקרה, לא נהיה אחראים: לכל נזק תוצאתי או עקיף, להפסדים ולאובדן מידע. אף על פי שאנו נוקטים באמצעי הגנה סבירים על מנת לשמור על המידע אשר מועבר לאתר והנאגר בו, אין אנו יכולים להבטיח שגורם בלתי מורשה לא תהא לו גישה אל המידע, ובמקרה זה אנו לא נהיה אחראים לכל נזק או פגיעה שיוסבו לך כתוצאה מכך. מדיניות הפרטיות שבאתר מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלו.

אין לנו, לעובדינו, למנהלינו, לדירקטורים שלנו ולבעלי מניותינו כל אחריות לנזקים ישירים או עקיפים או תוצאתיים או עונשיים הנובעים משימוש לא מורשה של באתר או במוצרים. בשום מקרה לא נהיה אחראים לכל נזק או הוצאה או הפסד או אי נוחות או אובדן מידע או צער וסבל כתוצאה מהשימוש באתר או במוצרים. כל המוצרים באתר מוצעים למכירה כמו שהם, ללא הבטחת תאימות. בכל מקרה מקסימום האחריות שלנו לא יעלה על גובה התשלומים ששילמת לנו בגין הרכישות באתר.

עובדינו, מנהלינו, דירקטורים שלנו ובעלי מניותינו בגין כל תביעה או דרישה של צד ג’ הנובעת משימושך באתר או מקניית מוצר במסגרתו או שימוש בהם. אנו נעשה מיטב מאמצינו להודיע לך בהקדם אודות או תביעה או דרישה כאמור, ונאפשר לך להתגונן בפניה. ככל שלא תתגונן כנדרש אנו עשויים לעשות כן במקומך ואתה תישא בכל הוצאותינו בנדון כמו אף בכל תוצאות ההליך או הפשרה ככל שנגיע אליה בהקשר זה.

מדיניות החזרת מוצרים

מוצרים שהורכבו לבקשת הלקוח, לקוח, שהינו צרכן על פי חוק הגנת הצרכן, הרוכש מעימנו מוצרים באמצעות האתר רשאי לפי חוק הגנת הצרכן לבטל את עיסקת הרכישה תוך 14 ימים מיום ביצוע העיסקה או מיום קבלת המוצר לפי המאוחר. מובהר, שזכות ביטול זו שלא עקב פגם במוצר או אי התאמה למצגים שנמסרו על ידנו, אינה חלה על:

  • מוצרים שעוצבו על פי בקשת הלקוח או מוצרים שבוצעה בהם חריטה, או מוצרים ששונו מידותיהם, הרכבם או צבעם לבקשת הלקוח, הביטול יכול להתבצע באמצעות מתן הודעה מתאימה באמצעות אחד מממשקי אתר האינטרנט שלנו, המיועד לשם יצירת קשר עימנו או לשם מתן הודעת ביטול.
  • אם הלקוח מבטל את העיסקה שלא עקב פגם במוצר או אי התאמה למצגים שנמסרו לו על ידנו, או עקב הפרה של המוסכם בין הצדדים על ידנו, על הלקוח להחזיר על חשבונו את המוצר לכתובתנו שלעיל על כל ח לקיו וזאת ככל הניתן באריזתו המקורית ובצירוף חשבונית הקנייה, כמו אף, עליך להחזיר במסגרת אותו משלוח גם כל מתנה שקיבלת מעימנו בהקשר לעסקה המבוטלת.
  • במקרה שהלקוח ביטל את העיסקה על פי זכותו על פי חוק ובהתאם להוראותיו, אנו נשיב לו את דמי רכישת המוצר, ככל הניתן תוך 7 ימי עסקים מיום שהמוצר הגיע לידנו. אם הביטול נעשה שלא עקב פגם במוצר או אי התאמה למצגים שנמסרו לו על ידנו, או עקב הפרה של המוסכם בין הצדדים, אנו נהיה רשאים לקזז מדמי הרכישה דמי ביטול בסך של 5% מסכום זה או עד 100 ,₪ לפי הנמוך שבינהם.

יובהר, כי ללקוח אין זכות מוקנית לבטל, שלא עקב פגם במוצר או אי התאמה למצגים שנמסרו לו על ידנו, מוצרים שהותאמו במיוחד עבור הלקוח כגון: מוצרים שעוצבו על פי בקשת הלקוח, מוצרים שבוצעה בהם חריטה, מוצרים ששונו מידותיהם, הרכבם או צבעם לבקשת הלקוח.

אין בכל האמור לעיל, כדי לגרוע מזכותנו לתבוע את נזקינו בשל הפחתת ערך המוצר כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו של המוצר בעטיו של הלקוח או בשל ביטול העיסקה. אין במדיניות זו כדי לגרוע מזכויות הלקוח או מזכויותינו על פי כל חוק ודין. יובהר, כי לא ינתן החזר או זיכוי כלשהו בגין דמי המשלוח ששולמו על ידך, בכל סוג של ביטול העסקה.

מדיניות פרטיות

האתר עשוי להציע לך לקבל מעימנו חומר פירסומי, שיווקי או אינפורמטיבי בתחום הפעילות שלנו. ככל שתיתן הסכמתך לכך אנו נעשה שימוש בפרטים שמסרת לנו לשם משלוח חומרים אלו.

מדיניות פרטיות זו מתארת את האופן שבו אנו משתמשים במידע שנמסר על ידך

במסגרת שימושך באתר או אשר נאסף במסגרת שימושך באתר. פרטיותך חשובה לנו, ואנו מעוניינים להיות שקופים באשר לאופן בו אנו עושים שימוש במידע שאתה מוסר/תלנו. המידע שהינך מוסר לנו נשמר אצלנו ואנו עושים בו שימוש לשם אספקת המוצרים המוזמנים מעימנו, לשם ביצוע חיובים ומימוש המשלוחים. כאשר את/ ה עושה שימוש באתר, בין באמצעות מחשב, טלפון סלולארי או כל אמצעי אחר, מידע אודות שימושיך עשוי להיות נאסף על ידנו, כגון: תאריכי ושעות כניסתך לאתר, הדפים בהם ביקרת, זמן שהייתך באתר, המוצרים שהזמנת ועוד, זאת אף באמצעות בשימוש באמצעות מזהים טכנולוגים המוטמעים בציוד שאתה משתמש בו או בשירותים הטכנולוגים בהם אתה עושה שימוש כגון: כתובת IP.

כאשר את/ ה עושה שימוש באתר את /ה נותנ/ ת את הסכמתך לאיסוף מידע, ניתוחו, שמירתו, עיבודו, וגילויו בכפוף לתנאי מדיניות פרטיות זו.

אנו עשויים להשתמש ב” עוגיות ” (cookies) או טכנולוגיות דומות, העושות שימוש בקובץ שאנו שולחים לאמצעי שבעזרתו את/ ה מתחבר/ת לאתר. קובץ זה , אשר גלוי לנו ויש לנו רשות כניסה אליו, אוגר מידע על אופן שימוש באמצעי שברשותך והדבר מסייע לנו להתאים את האתר טוב יותר אליך. אנו עשויים לטמון בקובץ זה גם מידע משלנו לשם מטרה זו. לרוב יש לך האופציה לחסום את השימוש ב” עוגיות” באמצעות התוכנה שבעזרתה אתה גולש לאתר, אבל הדבר עלול לפגוע באופן השימוש באתר .

מבלי שיהא בכך לזהות בפני צדדים שלישיים, אנו רשאים להשתמש במידע שנאסף תוך כדי שימושך באתר ואף לשלבו עם מידע אחר אודותיך, בעצמנו ו/או באמצעות צדדים שלישיים, הפועלים מטעמנו, לשם ביצוע ניתוחים ופילוחים סטטיסטיים ושיווקיים, לשם פיתוח שירותים, פירסום ומשלוחו אליך או לאחרים, שיווק, ו/ או מתן הצעות שונות שלא בהכרח ביחס לשירותינו.

אנו רשאים למסור ללא קבלת רשות ממך את המידע לרבות מידע המזהה אותך לצדדים שלישיים כלשהם על מנת לעשות בו שימוש במקרים הבאים: לשם בקרה /שמירה על תקינות ו/או טיב מערכותינו ו /או השירות ולהגנה על פעילותנו ופעילות לקוחותינו, בקרה על קיום הוראות כל דין, לצרכי הגנה על זכויותינו או זכויות מי שקשור בנו, גביית כספים והפקת חשבונות.

ככל שסימנת את הסכמתך במסגרת האתר, אזי הנך נותן בזאת הסכמתך לקבל בדואר האלקטרוני, שמסרת לנו , פירסומות מסחריות או אחרות ו /או עדכונים ו / או חומר שיווקי כלשהו הנוגע לעסקינו. על אף האמור לעיל בתת סעיף זה, את/ ה רשאי לבקש מעימנו באמצעות פנייה למוקדי השירות שלנו או באמצעות מייל חוזר, כי לא ישלחו אליך דברי פרסומת שעל משלוחם חל סעיף 30א לחוק התקשורת התשל ” ב- .1982 למען הסר ספק יובהר, כי אין בהוראות פרק זה כדי לגרוע ו/ או למצות מזכויותינו לאסוף, להשתמש ו /או למסור מידע על פי כל דין, וכי הוראות פרק זה באות להוסיף על הוראות כל דין. למען הסר ספק, אין באמור לעיל כדי למנוע מעימנו לה יענות לכל הוראה מאת רשות מוסמכת למסור ולהעביר אליה מידע אודותיך.

אנו מתחייבים שלא להעביר פרטי אשראי של לקוח לצד ג’ .

שונות

אם תנאי מתנאי השימוש באתר זה ימצא כלא תקף או לא אכיף, אזי אותו תנאי יאכף עד להיקף המותר על פי הדין, ואין בכך כדי לפגוע בתוקפם ואכיפותם של יתר תנאי השימוש באתר זה. על תנאים אלו יחולו דיני מדינת ישראל, וסמכות השיפוט הבלעדית לדון בתנאים ובכל הקשור לשימושך ובכל הנובע ממנו, נתונה לבתי המשפט בחיפה. כל תביעה בין הצדדים בקשר לאתר זה תוגש תוך שנה מיום קרות עילת התביעה. אין את/ ה רשאי/ת להסב כל זכות שקמה לך כלפינו בקשר לאתר. אנו רשאים להסב זכויותינו וחובותינו לאחרים. הנמנעות מלנקוט בצעד כלשהו שאנו זכאים לנקוט בו, לא יהווה ויתור או השתק. תנאים אלו ממצים את מלוא ההסכמות בינינו ביחס לשימוש באתר ולרכישת המוצרים.

בברכה,
חברת “קל נוח” בע”מ

לצפייה בתקנון אתר בגירסת PDF